Dit is een beschrijving van het klachtenreglement van Moedig Mens.


Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de gesprekken en behandeling.

Vaak berust dit op een misverstand en is dit snel op te lossen door het bespreekbaar

te maken bij de psycholoog.


Een psycholoog weet veel van mensen, maar kan geen gedachten lezen. Als je vindt

dat dingen te snel gaan of juist te langzaam, te diep gaan of juist te oppervlakkig blijven

etc. geef dit dan zo snel mogelijk aan!


Een goede psycholoog luistert naar je wensen, geeft antwoord op je vragen en is flexibel 

genoeg om van stijl te veranderen. Als je er samen met de psycholoog niet uitkomt en je

vindt dat het niet in orde is, kun je een officiële klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging

voor GZ-psychologen (NVGzP).


Klik  hier voor informatie over het klachtenreglement van het NVGzP.


Via de NVGzP ben ik ook aangesloten bij de geschillencommissie voor de WKKGZ