Meer zelfvertrouwen tips: doen is niet zijn - deel 2

Meer zelfvertrouwen tips: doen is niet zijn - deel 2

Erik komt bij mij met depressieve klachten. Hij voelt zich lusteloos, een loser en ziet het allemaal niet meer zitten. Of ik hem kan helpen … Al pratende over de situatie van Erik komen we erachter dat hij een klassieke denkfout maakt die je heel eenvoudig je zelfvertrouwen kan kosten. Ook ontdekken we waarom hij daar gevoeliger voor is dan misschien andere mensen. Zo begint er toch weer wat licht te gloren aan het eind van de tunnel.

Erik is zo eentje bij wie alles altijd lekker voor de wind ging. Zijn lagere school tijd ging lekker, middelbare school ook geen probleem, en nu aan de studie, 3e jaar Informatica en ineens is het mis. Het is mis sinds hij gezakt is voor een tentamen.

So what? – zou je denken

Op zich niet zo’n punt voor mensen die vaker zijn gezakt voor een tentamen. Maar voor Erik was het de eerste keer dat hij iets niet heeft gehaald. Terwijl hij zich er wel voor heeft ingezet en ook dacht dat dit tentamen binnen was. En ineens stond er een 4,8 op de cijferlijst die in de gang hing van zijn universiteit.

Wereld ingestort

Zijn vrienden maakten er grapjes over. Die leken blij met zijn falen. Maar voor hem voelde het alsof de wereld instortte. Wat voor een loser, nul, nietsnut, enorme sukkel moest je wel niet zijn om dit tentamen niet te halen! Hij had zich een week opgesloten in zijn kamer en alleen maar pizza’s gegeten en voor de buis gehangen. Totdat zijn vriendin hem naar de huisarts stuurde.

Klassiek denkfout: doen = zijn

De klassieke denkfout die Erik maakt is dat hij zijn identiteit, zijn eigenwaarde, zijn zelfvertrouwen heeft gekoppeld aan wat hij doet. Goede cijfers halen – dat was zijn ding. Dat maakte hem belangrijk. Dat maakte dat zijn ouders trots op hem waren. “Als ik goede cijfers haal, dan ben ik van betekenis.” – zo staat het in het onbewuste van Erik gegrift.

Zijn beide ouders blijken onderwijzers te zijn. Soms ligt er dan extra nadruk op goede prestaties en intelligentie, omdat je als onderwijzer graag wilt dat jouw kind het goed doet op school. Een kind hebben dat het niet goed doet op school kan voor een onderwijzer als gezichtsverlies voelen, waardoor het vaak onbewust in het gezin duidelijk is dat er goed gepresteerd moet worden.

Mazzel of pech?

Erik heeft mazzel gehad, hij kon gemakkelijk aan de verwachtingen voldoen. Hij heeft zich nooit op andere talenten hoeven richten, heeft nooit andere manieren hoeven zoeken om van betekenis te zijn of om aandacht te krijgen. Hij was intelligent genoeg om aan de onuitgesproken wensen te voldoen.

Was hij maar niet zo slim geweest …

Was Erik maar eerder ‘tegen de lamp gelopen’. Had Erik maar eerder wat tegenslag gekend, dan had hij als kind kunnen leren hoe je daar mee omgaat. En bovenal had hij dan kunnen leren dat het niet erg is, als de dingen soms niet gaan zoals jij dat in je hoofd hebt. Zoals dat gaat bij ieder ander normaal mens. Nu moet hij met 23 jaar alsnog aan de bak.

Meer zelfvertrouwen tips: doen is niet zijn -deel 2

Leer je zelfvertrouwen te bouwen op wat je hebt en wat je bent en niet op wat je doet.

En bouw je zelfvertrouwen op meer dan 1 kwaliteit! Bij Erik hangt het hele zelfbeeld vast aan intelligentie. Als een huis dat op 1 paal staat. Het is wankel, instabiel en heel erg kwetsbaar.

Hoe zit dat bij jou?

Kun jij minstens 10 dingen opnoemen die je goed vindt van jezelf? Dingen die je goed kunt … maar nog beter: eigenschappen die van jou zijn en waar je blij mee bent?

Verder over doorpraten? Maak een afspraak voor een gesprek!

met moedige groeten - handtekening

Reactie plaatsen

Het geheim van meer zelfvertrouwen ontdekken?